Cart 0
Coaching i mediacje w konfliktach rodzinnych w nurcie Porozumienia bez Przemocy (NVC)
 
 

Słowa

są narzędziem mojej pracy.
Można z nich zbudować mosty albo mury.

W relacjach z bliskimi codziennie buduję i reperuje mosty, które nas łączą. Kiedy przysiadam się do drugiego człowieka i słucham otwartym sercem, albo mówię otwartym tekstem, buduje między nami kontakt oparty na zaufaniu i autentyczności, w której jest miejsce na szczęście każdego z nas. Szczęście, czyli nasze potrzeby.

 
 
 

wsparcie w konflikcie

Mediacje

annie-spratt-76930-unsplash.jpg
 
 

MEDIACJE

Konflikt jest jak węzeł na relacji. Kiedy każdy ciągnie w swoją stronę, węzeł się zaciska. Jedyna droga do tego, by go rozsupłać, to przestać ciągnąć linę w swoją stronę.

Istnieją konkretne narzędzia, które można wykorzystać w takich sytuacjach. Jako mediator korzystam z nich pomagając osobom w konflikcie rozwiązywać supły, być w kontakcie, jasno nazywać i wyrażać potrzeby i znajdować rozwiązania uwzględniające potrzeby stron konfliktu.

 
 

PROCES

 • Prowadzę mediacje w oparciu o Porozumienie bez Przemocy wg Marshalla B. Rosenberga.

 • Przed rozpoczęciem mediacji przeprowadzam indywidualne spotkania z każdą stroną konfliktu (pre-mediacje).

 
 
 

coaching

Coaching konfliktu

 
 

COACHING KONFLIKTU

Coaching konfliktu to proces wsparcia indywidualnego dla osób będących w konflikcie, w przypadku, kiedy same nie są gotowe lub gdy inna strona konfliktu nie jest otwarta na mediacje.

 
 

Jako coach konfliktu wspieram osobę, z którą pracuję:

 • w określeniu swoich potrzeb związanych z konfliktem

 • przyjrzeniu się perspektywie drugiej strony konfliktu

 • zaplanowaniu strategii działań, które chciałaby zastosować

 • przećwiczeniu procesu komunikacyjnego

 
 
 

coaching

Coaching szczęścia

leo-major-426423-unsplash.jpg
 
 

COACHING SZCZESCIA

Coaching szczęścia to proces rozwoju indywidualnego dla osób chcących wsparcia w realizacji swojego celu.

 
 

Jako coach szczęścia wspieram osobę, z którą pracuję:

 • w określeniu swojego celu

 • w określeniu swoich potrzeb związanych z celem

 • przyjrzeniu się strategiom umożliwiającym realizację celu

 • zaplanowaniu strategii i harmonogramu działań, które chciałaby zastosować, by zrealizować swój cel

 • ćwiczeniu procesu komunikacyjnego ze sobą i otoczeniem

 
 
 

dla rodziców i osób pracujących z dziećmi

Konsultacje indywidualne

hal-gatewood-160439-unsplash.jpg
 
 

KONSULTACJE INDYWIDUALNE

Zapraszam rodziców i osoby pracujące z dziećmi na konsultacje indywidualne, w czasie których uczę zarówno teorii, jak i praktycznego zastosowania komunikacji zorientowanej na potrzeby. W mojej pracy opieram się na Porozumieniu bez Przemocy Marshalla B. Rosenberga, najnowszej wiedzy na temat mózgu i teorii więzi. Moimi przewodnikami są Marshall Rosenberg, Agnieszka Stein, Brene Brown, Daniel Siegel, Lawrence Cohen, Alfie Kohn, Linda Kohanov.

 
 

Jak poradził mój 10-letni syn Szymon:

“Mamo, napisz, że też masz dzieci. Że to trudne i że wiesz o czym mówisz.”

 
 
 

dla firm

Warsztaty

jean-philippe-delberghe-562314-unsplash.jpg
 
 

WARSZTATY

Pomagam firmom, organizacjom, grupom nieformalnym, społecznościom tworzyć kulturę dialogu, przestrzeń, gdzie rozmowa prowadzi do znalezienia potrzeb i rozwiązań uwzględniających ludzi tworzących to konkretne środowisko.